Linki
Wydawnictwo i Drukarnia Ojców Franciszkanów
Cudowny Medalik
Akt Strzelisty


Akt Strzelisty
Cudowny Medalik
Akt Strzelisty

    O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
i za wszystkimi, którzy sie do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie.


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COPYRIGHT BY WYDAWNICTWO OJCÓW FRANCISZKANÓW NIEPOKALANÓW 2014 r.